Ponuku našich služieb berieme zákazkovo. Celý proces začína našou ponukou pre Vás. Ak si nás vyberiete ako svojho dodávateľa, budeme Vás brať ako partnera. To znamená, že pre nás je každý zákazník kľúčoví. Partnerský vzťah musí byť obojstranne prospešný. Na konci zákazky budete našou referenciou a pevne veríme, že i spojným zákazníkom. Všetky služby sa Vám budeme snažiť ušiť na mieru. Každú etapu zákazky sa snažíme od komunikovať a vyhodnotiť. Pomáha to v odhaľovaní slabín v projekte a vieme tak odhaliť slabé miesta ešte pred dokončením a zaceliť ich.

Naša štandardná ponuka služieb:

Klient si nás vyhľadá pomocou dostupných kanálov (referencia od klienta, webová prezentácia, známy)

 • Zistíme požiadavky nášho klienta
 • Pri návšteve klienta sa snažíme zistiť požiadavky klienta a jeho predstavu a cieľ

Príprava ponuky

 • Pripravíme ponuku pre klienta podľa jeho predstáv a potrieb
 • Ponuku prezentujeme v prípade možností i navrhneme ukážku alebo skúšobnú prevádzku.
 • Ak má klient ešte iné postrehy, zapracujeme ich do ponuky

Objednávka

 • Klient nám vystaví záväznú objednávku.
 • Objednávku je možné rozdeliť na určitá fázy

Realizácia projektu

 • Dodanie potrebných komponentov a služieb vyplývajúcich z výslednej objednávky
 • Výsledkom je v každej fáze vždy odovzdávajúci protokol, test dodaného systému ak to umožňujú podmienky a faktúra

Záručná a pozáručná starostlivosť

 • Po dodaní funkčného systému prichádza na rad starostlivosť o systém ak si to zákazník objedná.
 • Starostlivosť vieme realizovať na základe jednorazových objednávok alebo na základe zmluvy o servise
 • V prípade záručných opráv bezodkladne tieto opravy u Vás vykonáme po dohode s Vami