• Ponúkame jednoduché inštalácie
  • Služby spojené s inšataláciami informačných systémov
  • Spolupráca pri správe informačných systémov
  • Správu informačných systémov
  • Inštaláciu kompletných webserverov na platforme Ubuntu/Debian
  • Inštaláciu serverovej platformy Microsoft Windows Server
  • Prechod na alternatívne platformy OS Linux
  • Vytvorenie jednoduchých web prezentácii
  • Vytvorenie auditou IT infraštruktúry
  • Konfiguráciu aktívnych sieťových zariadení

 

Služby ponúkame v lokalitách:

  • Martin a okolie - stredné Slovensko
  • Bratislava a okolie - západné Slovensko 

Služby ponúkame pre:

  • Jednotlivých zákazníkov
  • Malé firmy 
  • Stredne veľké firmy
microsoft logo 
ubuntu
virtualbox logo
proxmox